شعبه مطهری: 

آدرس : تهران، خیابان مطهری, پلاک 123, واحد 4

پست الکترونیکی : info[at]atineh.com
برای [at] از @ استفاده کنید برای جلوگیری از خوانده شدن ایمیل توسط ربات های ایمیل یاب این عمل صورت گرفته است.

ساعت کاری شرکت : شنبه تا چهارشنبه 9:30 الی 19 و پنجشنبه از 9:30 الی 15
شماره های تماس : 02188398742 – 02188398741

 

شعبه جمهوری:

آدرس : تهران، خیابان جمهوری, خیابان شیخ هادی, پلاک 12, واحد 1

پست الکترونیکی : info[at]atineh.com
برای [at] از @ استفاده کنید برای جلوگیری از خوانده شدن ایمیل توسط ربات های ایمیل یاب این عمل صورت گرفته است.

ساعت کاری شرکت : شنبه تا چهارشنبه 9:30 الی 19 و پنجشنبه از 9:30 الی 15
شماره های تماس : 02166461581 – 02166463781

شماره تماس اضطراری : 09195301465 مهندس مسرور