تجهیزات اکتیو

32 کالا

تجهیزات اکتیو شبکه چه تجهیزاتی می‌باشند و شامل چه مواردی می‌شوند؟

تجهیزات اکتیو شبکه اجزایی از شبکه هستند که به طریقی با سیگنال‌های جاری در شبکه سر و کار دارند (آن‌ها را تقویت,اصلاح و یا اندازه‌گیری می‌نمایند).
تجهیزات اکتیو شبکه به طور معمول تجهیزات مخصوصی هستند که در هاب‌های شبکه قرار می‌گیرند.

تجهیزات اکتیو شبکه شامل موارد زیر می‌شوند:

  • سوئیچ
  • ریپیتر
  • هاب
  • بریج
  • روتر
  • سرور پرینت
  • اکسس پوینت
  • Power E-Net

کاربرد تجهیزات اکتیو شبکه:

این تجهیزات بخش جدایی‌ناپذیر از شبکه های کامپیوتری می‌باشند که وظیفه تنظیم و نصب آن‌ها بر عهده متخصصان شبکه ‌می‌باشد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه