دستگاه HCVR

 • Placeholder

  دستگاه داهوا DH-HCVR5216AN-S3
  شانزده کانال P2P Support

  1,248,000 تومان
  قابلیت انتقال تصویر P2P Support خروجی همزمان تصویر از کابل های VGA و HDMI 2 پورت USB شامل یک USB2 و یک USB3 پشتیبانی از کابل شبکه با سرعت 10/100/1000 مگابایت بر ثانیه تصویر زنده real Time با کیفیت 1080N/720P و ضبط شده Non-real Time با کیفیت 1080P پشتیبانی همزمان از سه تکنولوژی آنالوگ…
 • Placeholder

  دستگاه داهوا DH-HCVR5216A-S3
  شانزده کانال P2P Support

  1,417,000 تومان
  قابلیت انتقال تصویر P2P Support خروجی همزمان تصویر از کابل های VGA و HDMI 4K 2 پورت USB سری USB2 پشتیبانی از کابل شبکه با سرعت 1000 مگابایت بر ثانیه تصویر زنده real Time با کیفیت 1080P و ضبط شده Non-real Time با کیفیت 4MP پشتیبانی همزمان از سه تکنولوژی…
 • Placeholder

  دستگاه داهوا DH-HCVR7108H-4M
  هشت کانال P2P Support

  1,027,000 تومان
  قابلیت انتقال تصویر P2P Support خروجی همزمان تصویر از کابل های VGA و HDMI 4K 2 پورت USB شامل یک USB2 و یک USB3 پشتیبانی از کابل شبکه با سرعت 1000 مگابایت بر ثانیه تصویر زنده real Time با کیفیت 1080P و ضبط شده Non-real Time با کیفیت 4MP پشتیبانی همزمان از سه تکنولوژی…
 • Placeholder

  دستگاه داهوا DH-HCVR5108HS-S3
  8 کانال P2P Support

  690,000 تومان
  قابلیت انتقال تصویر P2P Support خروجی همزمان تصویر از کابل های VGA و HDMI 2 پورت USB سری USB2 پشتیبانی از کابل شبکه با سرعت 10/100 مگابایت بر ثانیه تصویر زنده real Time با کیفیت 720P/1080N و ضبط شده Non-real Time با کیفیت 1080P پشتیبانی همزمان از سه تکنولوژی آنالوگ ، آی پی…
 • دستگاه داهوا DH-HCVR5232AN-S3

  دستگاه داهوا DH-HCVR5232AN-S3
  سی و دو کانال P2P Support

  2,223,000 تومان
  قابلیت انتقال تصویر P2P Support 2 پورت USB یک USB2 و یک USB3 پشتیبانی از کابل شبکه با سرعت 10/100/1000 مگابایت بر ثانیه تصویر زنده real Time با کیفیت 1080P و ضبط شده Non-real Time با کیفیت 4MP پشتیبانی همزمان از سه تکنولوژی آنالوگ ، آی پی و CVI بطور…
 • دستگاه داهوا DHI-HCVR4232AN-S3

  دستگاه داهوا DHI-HCVR4232AN-S3
  32 کانال P2P Support

  1,495,000 تومان
  قابلیت انتقال تصویر P2P Support خروجی همزمان تصویر از کابل های VGA و HDMI 2 پورت USB یک USB2 و یک USB3 پشتیبانی از کابل شبکه با سرعت 10/100/1000 مگابایت بر ثانیه تصویر زنده real Time با کیفیت 1080P و ضبط شده Non-real Time با کیفیت 4MP پشتیبانی همزمان از…
 • دستگاه داهوا DH-HCVR8816S-S3

  دستگاه داهوا DH-HCVR8816S-S3
  شانزده کانال P2P Support

  تماس بگیرید.
  قابلیت انتقال تصویر P2P Support خروجی همزمان و مستقل تصویر از کابل های VGA و HDMI 4K 4 پورت USB شامل دو USB2 و دو USB3 پشتیبانی از 2 کابل شبکه با سرعت 10/100/1000 مگابایت بر ثانیه قابلیت نصب یک هارد اضافی با کابل eSATA پشتیبانی همزمان از سه تکنولوژی آنالوگ ،…
 • دستگاه داهوا DH-HCVR7216A-4M

  دستگاه داهوا DH-HCVR7216A-4M
  16 کانال P2P Support

  1,872,000 تومان
  قابلیت انتقال تصویر P2P Support خروجی همزمان تصویر از کابل های VGA و HDMI 4K 2 پورت USB شامل یک USB2 و یک USB3 پشتیبانی از کابل شبکه با سرعت 10/100/1000 مگابایت بر ثانیه تصویر زنده real Time با کیفیت 1080P پشتیبانی همزمان از سه تکنولوژی آنالوگ ، آی پی و CVI بطور…
 • دستگاه داهوا DH-HCVR7208AN-4M

  دستگاه داهوا DH-HCVR7208AN-4M
  8 کانال P2P Support

  1,352,000 تومان
  قابلیت انتقال تصویر P2P Support خروجی همزمان تصویر از کابل های VGA و HDMI 4K 2 پورت USB شامل یک USB2 و یک USB3 پشتیبانی از کابل شبکه با سرعت 1000 مگابایت بر ثانیه تصویر زنده real Time با کیفیت 1080P و ضبط شده Non-real Time با کیفیت 4MP پشتیبانی همزمان…
 • دستگاه داهوا DH-HCVR7104H-4M

  دستگاه داهوا DH-HCVR7104H-4M
  4 کانال P2P Support

  715,000 تومان
  قابلیت انتقال تصویر P2P Support خروجی همزمان تصویر از کابل های VGA و HDMI 4K 2 پورت USB یک USB2 و یک USB3 پشتیبانی از کابل شبکه با سرعت 10000 مگابایت بر ثانیه تصویر زنده real Time با کیفیت 1080P و ضبط شده Non-real Time با کیفیت 4MP پشتیبانی همزمان از سه تکنولوژی…
 • دستگاه داهوا DH-HCVR5104HS-S3

  دستگاه داهوا DH-HCVR5104HS-S3
  4 کانال P2P Support

  410,000 تومان
  قابلیت انتقال تصویر P2P Support خروجی همزمان تصویر از کابل های VGA و HDMI 2 پورت USB سری USB2 پشتیبانی از کابل شبکه با سرعت 10/100 مگابایت بر ثانیه تصویر زنده real Time با کیفیت 720P/1080N و ضبط شده Non-real Time با کیفیت 1080P پشتیبانی همزمان از سه تکنولوژی آنالوگ ، آی پی…
نمایش در هر صفحه :